Προφίλ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΑΕΕ)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Α.Ε.Ε.)

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος λειτουργεί με τη σημερινή της δομή από το 1992 μετά τη συνένωση των τότε Ενώσεων με στόχο την εκπροσώπηση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από ένα και μοναδικό φορέα η φωνή του οποίου θα είναι συλλογική και ως εκ τούτου ισχυρή.

H Ένωση έχει σήμερα ως μέλη της, ασφαλιστικές εταιρίες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της παραγωγής ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά.
Κάτω από ένα ευέλικτο πλαίσιο ενιαίας δράσης που εξασφαλίζεται μέσω της ΕΑΕΕ , οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες εργάζονται για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Ο καταστατικός σκοπός της Ένωσης είναι:
· Η με κάθε νόμιμο μέσο, ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
· Η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν την Ιδιωτική Ασφάλιση, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Η προστασία και προαγωγή ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της. 

Το θεσμικό ρόλο της Ένωσης έχει αναγνωρίσει επίσημα η Πολιτεία κυρίως με τις διατάξεις του άρθρου 4α του ν.δ. 400/1970 καθώς και του άρθρου 5 του ν.3229/2004, στις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της στην υφιστάμενη Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης και αντίστοιχα στην νεοσυσταθείσα εποπτική αρχή με την επωνυμία "Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης" (ΕΠ.Ε.Ι.Α.).
Εκ παραλλήλου, η θεσμική της δράση επιβεβαιώνεται περαιτέρω μέσω της συμμετοχής της σε Νομοπαρακευαστικές Επιτροπές που αφορούν στην επεξεργασία και προετοιμασία Σχεδίων Νόμου σε θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος κατόπιν επίσημης πρόσκλησης των αρμοδίων Υπουργείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοικείται από δεκαεννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που αποτελεί και το ανώτατο διοικητικό της όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της ΕΑΕΕ και συγκροτεί Επιτροπές ορίζοντας πρόεδρο για κάθε μία ατομικά.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:    ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αντιπρόεδρος:   ΚΩΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας:  ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ταμίας:    ΜΠΡΑΒΟΣ ΦΩΚΙΩΝ


Μέλη:   ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
GOMEZ LUIS MIGUEL
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
KLEIJNEN ERIC
WOIRHAYE BERTRAND
ZORGNO GIUSEPPE

Την επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν τα τέσσερα μέλη του Προεδρείου βάσει του Καταστατικού της ΕΑΕΕ (κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Γεώργιος Κώτσαλος, Ιωάννης Λαπατάς, Φωκίων Μπράβος) και οι κ. Δημήτριος Ζορμπάς, Ιορδάνης Χατζηιωσήφ και Eric Kleijnen κατόπιν ειδικής προς τούτο εκλογής.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τ: 210 3334100, F: 210 3334149
URL: www.eaee.gr
e-mail: info@eaee.gr

 

mortgage insurance