Προφίλ

ALLIANZ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής  ασφάλισης, της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και της προώθησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το 2008 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περισσότερους από 240.000 ασφαλισμένους με συμβόλαια Ζωής και Υγείας και 120.000 κατόχους συμβολαίων περιουσίας, μέσα από 15 υποκαταστήματα, 1.260 συνεργάτες, 446 πρακτορεία και 266 εργαζόμενους στις κεντρικές της υπηρεσίες.

Ο κύκλος εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της Allianz Ελλάδος για το 2008 ανήλθε σε 199 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη ξεπέρασαν τα 12 εκατ. ευρώ. 

Τα ίδια κεφάλαια έφθασαν σε 76 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας υπερδιπλάσιο του προβλεπόμενου από το νόμο περιθωρίου φερεγγυότητας. Παράλληλα, η Allianz Ελλάδος μέσω της θυγατρικής Allianz ΑΕΔΑΚ, διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Με τον ενθουσιασμό μας δημιουργούμε κορυφαίες ιδέες και με τη δέσμευσή μας για την πραγματοποίησή τους θέτουμε στέρεες βάσεις προόδου στοχεύοντας στην προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας από επαγγελματίες με νοοτροπία άριστης επίδοσης. 

Η διαρκής υποστήριξη της Allianz SE ενισχύει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας για σταθερή και κερδοφόρα ανάπτυξη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Αθηνών 110 - Κτίριο Γ`, Αθήνα 104 42
Τ: 210 690 5500, F: 210 692 6059
URL: www.allianz.gr
e-mail: customerContact@allianz.gr

mortgage insurance