Προφίλ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 από ασφαλιστές καριέρας και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Δεκέμβριο του 1997.
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. από την ίδρυσή της έως και σήμερα, στήριξε την όλη επιχειρηματική της φιλοσοφία σε αρχές και αξίες αναλλοίωτες στο χρόνο. 

Έχει όραμα που φωτίζει το δρόμο, τις προσπάθειες και τις προσδοκίες όλων των παραγόντων που συγκροτούν αυτό που στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ονομάζουμε πλήρη εταιρία. Έχει σαφείς και ξεκάθαρους στόχους στους οποίους ανταποκρίνεται πάντα με συνέπεια. Συνεχίζει να αναπτύσσεται βασιζόμενη στην άψογη οργάνωση και λειτουργία της.
 
Σήμερα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.
 
Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και καινοτομικά εργαλεία.
 
Η Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 2500 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 250.000 ευχαριστημένους πελάτες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τ: 210 682 9601 - 7 , F: 210 684 4780
URL: www.europaikipisti.gr
e-mail: info@europisti.gr

 

mortgage insurance