Προφίλ

MEGA INSURANCE BROKERS AE

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το πρακτορείο MEGA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 1999 σαν μετεξέλιξη του πρακτορείου ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ που είχε δημιουργήσει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο 3.000.000€. Στεγάστηκε στα ιδιόκτητα γραφεία της Αγίας Βαρβάρας και στηρίχθηκε σε 30 συνεργάτες από το χώρο των πωλήσεων και 10 υπαλλήλους.

Ο υψηλός επαγγελματισμός και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στελεχών, η οργάνωση του γραφείου, η εμπιστοσύνη των ασφαλιστικών εταιρειών, οι σημαντικές διακρίσεις , δημιούργησαν συνθήκες μεγάλης αύξησης της παραγωγής και την επίτευξη νέων συνεργασιών.

Το 2008 ξεκίνησε με τη δημιουργία της μεσιτικής MEGA INSURANCE BROKERS Α.Ε., νέα ιδιόκτητα γραφεία στη Λ. Πανεπιστημίου και στη Λ. Συγγρού, κυρίως όμως με 160 εξαιρετικούς συνεργάτες που δημιούργησαν παραγωγή ύψους 14,7 εκατ. €, ισοδύναμη με την επίδοση μιας μεσαίας ασφαλιστικής εταιρείας.

Το κλείσιμο του 2008 , βρήκε την εταιρεία με πάνω από 250 συνεργάτες και παραγωγή ασφαλίστρων που άγγιξε τα 20,5 εκ. €.

Στην αρχή του 2009 , ξεκίνησε η επέκταση των γραφείων της Λ. Συγγρού και η απορρόφηση σε αυτά του δυναμικού της Λ. Πανεπιστημίου και της προϋπάρχουσας εταιρείας MEGA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΕ διατηρώντας όμως παράλληλα την ιστορική έδρα της Αγίας Βαρβάρας.

Επίσης το 2009 αποτελεί έτος ορόσημο για την εταιρεία , καθώς δημιουργήθηκε το Mega Agency στην Λ. Συγγρού , με τη συνεργασία μιας ικανότατης ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων και έμφαση στην πώληση προϊόντων του κλάδου ζωής.

Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία για το 2009  αποδεικνύεται η μεγάλη δυναμική της εταιρείας , με πάνω από 300 συνεργάτες , περισσότερα από 1000 τελικά σημεία προώθησης ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και περίπου 30 εκ. € παραγωγή ασφαλίστρων.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει τα 2 γραφεία της εταιρείας ανέρχεται σε 30 άριστα εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα άτομα. Υπάρχει διαρκής ενδοεταιρική εκπαίδευση, αλλά και εκπαίδευση που αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.
Η υψηλή μηχανογραφική υποστήριξη δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και απάντησης σε οποιοδήποτε συνεργάτη και τον πλήρη έλεγχο του χαρτοφυλακίου του, ενώ η συνεχής εκπαίδευση σε προϊόντα και τεχνικές πωλήσεων, και η παρουσία της MEGA επί πολλά έτη στην αγορά εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της εταιρείας στηρίζεται στη δυναμική των συνεργατών της για την υποστήριξη των οποίων γίνονται επενδύσεις σε παροχές και υποδομές και οι βέλτιστες συμφωνίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες σε προϊόντα.

Οι συνεργάτες μας απαλλαγμένοι από διαχειριστικά καθήκοντα που απαιτούνται από τη συνεχή επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες τόσο στην ανάληψη κινδύνων, όσο και στη διεκπεραίωση αποζημιώσεων, επιδίδονται απερίσπαστοι στο παραγωγικό τους έργο. Οι ξεκάθαρες οικονομικές σχέσεις που διέπουν το καθεστώς των αμοιβών, των bonus και άλλων παροχών, δημιουργούν ασφάλεια και αισιοδοξία.

Η σημερινή εικόνα χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αύξηση των νέων συνεργασιών, από την ύπαρξη αποκλειστικής συνεργασίας με τη MEGA σημαντικού αριθμού συνεργατών και από υψηλές επιδόσεις. Το 2008 υπήρχαν 3 συνεργάτες με χαρτοφυλάκιο ύψους 1.000.000€, 10 συνεργάτες με χαρτοφυλάκιο ύψους 500.000€ και 40 συνεργάτες με χαρτοφυλάκιο ύψους άνω των 100.000€.

Η πολιτική αναζήτησης νέων συνεργατών συνεχίζεται με κριτήρια κυρίως ποιοτικά , τα οποία να είναι συμβατά με τη φιλοσοφία της MEGA. Η επόμενη μέρα σηματοδοτείται από την έναρξη σύναψης συνεργασιών με γραφεία εκτός Αττικής, και την προσπάθεια επίτευξης συνεργιών με γραφεία που έχουν προσανατολισμό στις corporate εργασίες και στους κλάδους εκτός αυτοκινήτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο σχεδιασμός της εταιρείας για την προσεχή διετία περιλαμβάνει:
-    Την ενίσχυση της ποσόστωσης των κλάδων εκτός αυτοκινήτου στο χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλειών.
-    Την επιπλέον στελέχωση του κλάδου ζωής με έμπειρους και καταξιωμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
-    Την επιλεκτική επιλογή νέων συνεργατών , πάντα με βάση τις αυστηρές αρχές και αξίες της εταιρείας.
-    Την ενίσχυση των προϊόντων με brand Mega Brokers.
-   Την συνέχιση της τεχνολογικής αναβάθμισης, με τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τον κλάδο αυτοκινήτων , στα γραφεία των συνεργατών.

ΟΡΑΜΑ

Η ανάπτυξη εταιρειών διαμεσολαβούντων μέσω δικτύου συνεργατών δεν είναι άγνωστη στην ασφαλιστική αγορά. Ζητούμενο είναι η αντοχή αυτών των σχημάτων στο χρόνο, η υγιής σχέση τους με τους συνεργάτες, η σχέση τους με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Η δημιουργία ενός μεγάλου σχήματος στο χώρο μας, δεν θέλουμε να είναι το μοναδικό επιχείρημα μας στο νέο τοπίο. Η αγορά αλλάζει , οι ανάγκες διευρύνονται , στη MEGA εξελισσόμαστε.

Εξελισσόμαστε μαζί με τους συνεργάτες, νέους και παλιούς, γιατί μέλημα μας είναι να τους εξασφαλίσουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευση, τεχνολογικές καινοτομίες και υπηρεσίες, ελκυστικά προϊόντα για τους πελάτες τους και κορυφαία επίπεδα αμοιβών.

Πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες μας πρέπει να έχουν μια ... MEGA αντίληψη. Με βάση αυτή στοχεύουμε στην κορυφή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λ. Συγγρού 122 , 117 41 Αθήνα
Τ: 210 9225825, F: 210 9220967
URL: www.megabroker.gr
e-mail: info@megabroker.gr

 

mortgage insurance